Logo żłobek

Godzina

Działanie

Od

Do

6.30

9.00

Przyprowadzanie dzieci, zabawy, spotkania i konsultacje z rodzicami (opiekunami prawnymi)

9.00

9.45

Śniadanie

9.45

10.00

Czynności pielęgnacyjne

10.00

10.30

Zajęcia zabawowe z elementami edukacji, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia edukacyjne

10.30

11.15

Drugie śniadanie

11.15

12.00

Czynności pielęgnacyjne

12.00

13.00

Zajęcia zabawowe z elementami edukacji, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia edukacyjne

13.00

13.45

Obiad

13.45

14.30

Czynności pielęgnacyjne

14.30

15.00

Odpoczynek

15.00

15.30

Podwieczorek

15.30

17.00

Odbieranie dzieci, zabawy, spotkania i konsultacje z rodzicami (opiekunami prawnymi)