Grupami 2,5 - latków oraz 3 - latków opiekują się zawsze dwie osoby, od 4-latków jest to jeden nauczyciel. Wychowawcy w naszym Przedszkolu posiadają wykształcenie pedagogiczne  i odpowiednie przygotownie do pracy z dziećmi.
     Nauczyciele codziennie prowadzą w swoich grupach zajęcia dydaktyczne, towarzyszą także dzieciom podczas zajęć dodatkowych. Wszyscy nauczyciele - zarówno prowadzący grupy, jak i nauczyciele zajęć dodatkowych -  muszą nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi, lecz również wiedzieć, jak zachęcić i skutecznie wspierać dziecko w jego indywidualnym rozwoju.
     Zajęcia prowadzone przez wszystkich nauczycieli w naszym Przedszkolu są hospitowane przez Właściciela Przedszkola, który sprawuje nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem.
     Dwa razy w ciagu roku szkolnego Rodzice otrzymują, przygotowany przez wychowawcę prowadzącego grupę, raport podsumowujący osiągnięcia dziecka, jego umiejętności  i rozwój.

Aby skutecznie wspierać rozwój dzieci w naszym przedszkolu zapewniamy stałą opiekę Pedagoga

Służą oni rodzicom naszych przedszkolaków radami oraz oceniają rozwój dziecka i pomagają rozwiązywać ewentualne problemy.