Placówka nasza uczestniczy w programie Akademia Aquafresh

Program opracowany został przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się - metodyk wychowania przedszkolnego mgr Marzena Mika oraz dr Jakub Dziewit, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, doświadczony lekarz stomatolog dziecięcy.
W ramach Akademii Aquafresh, przedszkola otrzymają bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych:

  • Scenariusze zajęć dla nauczycieli, które mogą posłużyć jako inspiracja do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi,
  • Naklejki sprawności, które dzieci będą zdobywały w trakcie zajęć,
  • Kartonowe Pastusie, pomocne w prezentacji historii bohaterów programu,
  • Plakat informujący o Akademii Aquafresh a także o konkursach - do wywieszenia w widocznym dla rodziców miejscu
  • Ulotki informacyjno-edukacyjne – do przekazania bezpośrednio na ręce rodziców przedszkolaków,
  • Naklejki na drzwi sal przedszkolnych oraz naklejki dla dzieci przeznaczone do oznaczenia szafeczek lub krzesełek,
  • Dyplomy dla każdego dziecka, do wręczenia po zrealizowaniu programu.

Jednym z elementów edukacyjnych Programu Akademia Aquafresh jest platforma edukacyjna www.akademia-aquafresh.pl, gdzie znajdują się nie tylko informacje o programie, konkursach i partnerach akcji, ale także wyodrębnione zostały cztery strefy: dla przedszkoli, dla rodziców, dla dzieci oraz dla stomatologów.